Świetlica szkolna

swietlica


Opiekunki  - p. Dorota Łyczak, mgr Urszula Zajda

 

Godziny pracy

Dzień

Godzina

Poniedziałek

11.45-15.30

Wtorek

11.45-15.30

Środa

11.45-15.30

Czwartek

11.45-15.30

Piątek

11.45-15.30


       Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom po zakończeniu zajęć lekcyjnych, stworzenie warunków do wypoczynku, zabawy i odrobienia prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej sprzyja także wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Poprzez zajęcia świetlicowe wychowankowie ćwiczą spostrzegawczość, pobudzają fantazję i wyobraźnię, wyrabiają wrażliwość estetyczną. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują, uczą wzajemnych relacji w grupie, kształtują umiejętność współżycia i współdziałania.
       Dzieci przestrzegają przyjęte zasady zachowania się, łatwiej nawiązują kontakty z rówieśnikami, uczą się rozmawiania na dane tematy, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć.