Zajęcia rozwijające w roku szk.2019/2020

 

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia,  godz. od - do

        Klasa         Nauczyciel
 

 

 

 

Koło Krajoznawczo - Turystyczne

 sobota 9.00 - 14.00 (wg ustaleń) VI, VII, VIII, IIIG

mgr Jerzy Zajda

mgr Urszula Zajda

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

     
     

 

   

 

 

 

     

Wolontariat

spotkania organizowane w miarę potrzeb VII, VIII, IIIG

mgr Monika Pawlica

mgr Małgorzata Wolska