Wyniki akcji zbiórki surowców wtórnych w roku szkolnym 2018/2019 - sprawozdanie.

surowce1

surowce2