W związku z rozbudową parkingu przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

proponuje się korzystanie z tymczasowego parkingu położonego obok ogrodzenia szkoły (działki Konwentu).