family icon 2316421 1280

RADA RODZICÓW
w roku szkolnym 2018 / 2019

 

Przewodnicząca – Anna Kosińska

Zastępca – Joanna Goczał

Sekretarz - Jolanta Ryłko

Skarbnik – Gabriela Stoczek