SPOTKANIA Z RODZICMI
w roku szkolnym 2018/2019

    1 termin – 13 września 2018 – godz 17.00

     2 termin – 22 listopada 2018 – godz 17.00

    3 termin – 10 stycznia 2019 – spotkanie odwołane z powodu zabawy choinkowej.

(Informacje o ocenach półrocznych uczniów uzyskanych w roku szkolnym 2018/2019 będą do wglądu na e-dzienniku)