W piątek 13.10.2017r. jak corocznie odbyła się akademia z okazji dna nauczyciela oraz ślubowanie pierwszoklasistów.

Wszystkich zebranych powitała pani dyrektor, złożyła życzenia pracownikom i zaproszonym emerytowanym nauczycielom i pracownikom szkoły. Później odbyła się część artystyczna. Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli. Ostatnim punktem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów. Dzieci przy dźwiękach fanfar weszły na salę, zostały powitane przez panią dyrektor, która oddała im głos. Pierwszaki przygotowały pod okiem wychowawczyni pani Urszuli Zajdy program artystyczny, w którym zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i artystyczne. Wszyscy przedstawili się, wykazali się znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej oraz tego co dotychczas się nauczyli w szkole. Mimo stresu związanego z publicznym występem, dzieci świetnie poradziły sobie z mikrofonem. Publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami Wszyscy zgodnie stwierdzili, że mogą być już przyjęci do braci uczniowskiej. Złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania na uczniów szkoły dokonała pani dyrektor Jadwiga Rusin.  Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków. Na tym uroczystość zakończono.

 

galeriaGaleria Fotograficzna >> zobacz