Koniec listopada to czas tradycyjnych zabaw andrzejkowych. Zwyczaj ten postanowili kontynuować również uczniowie naszej szkoły.

27 listopada w zabawie andrzejkowej zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski wzięła udział znaczna część  uczniów. Cała społeczność uczniowska stanęła na wysokości zadania, angażując się w zorganizowanie imprezy oraz jej przebieg. W czasie trwania dyskoteki, do dyspozycji uczestników przygotowano liczne niespodzianki... Zabawom i wróżbom nie było końca - uczniowie tradycyjnie wróżyli z butów, lali wosk i przepowiadali przyszłość przy pomocy magicznych przedmiotów. Była to świetna okazja do uruchamiania wyobraźni, rozmów, żartów, a także pokazania swoich możliwości na parkiecie.