Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego to budżet, który pozwala mieszkańcom Województwa decydować o tym na co wydać pieniądze. Mieszkańcy mogą nie tylko wybierać zadania, które mają być realizowane, ale sami zostać ich autorami.

Dzięki inicjatywie radnego Miasta Kalwaria Zebrzydowska – Marcina Ożóga oraz sołtysa Zebrzydowic – Ireneusza Kowalczyka do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego zostało zgłoszone zadanie pt: „Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej DW 953” – odcinek drogi od Konwentu OO. Bonifratrów do skrzyżowania z ulicą Batalionów Chłopskich. Zadnie to obejmuje wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi wojewódzkiej DW 953 wraz z infrastrukturą ( chodnik, przepusty). Dzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczności Zebrzydowic, a w szczególności rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej W Zebrzydowicach w/w zadanie zostało przyjęte do realizacji w latach 2018 – 2019, z wynikiem 1634 głosy. Składamy serdeczne podziękowania.