Dyrektor Szkoły Podstawowej   im. Marii Konopnickiej   w Zebrzydowicach  informuje, że  od dnia 08.05.2019 od godz. 800 do dnia 14.05.2019r. do godz. 1500 prowadzone będzie dodatkowe postępowanie rekrutacyjne

na wolne miejsca do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.

Rodzice kandydatów mogą składać wnioski wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie szkoły