1. Biblioteka szkolna informuje, że w dniu 03.09.2019 r. uczniowie klas IV - VIII otrzymają podręczniki i ćwiczenia.

2. Świetlica środowiskowa w nowym roku szkolnym będzie czynna  od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 -17.00 z wyjątkiem 6 i 13 września 2019 r.