Czas wakacji dobiegł końca. W tym roku 2 września przywitaliśmy nowy rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia pani Moniki Pawlicy, która podsumowała udział naszej szkoły w akcji „Przerwany marsz…”.

Następnie uczniowie klasy piątej przedstawili krótki program artystyczny. Na koniec spotkania głos zabrała Dyrektor szkoły pani  Jadwiga Rusin, która w swoim wystąpieniu wyraziła nadzieję, że rozpoczynający się rok szkolny będzie owocny i przyniesie satysfakcję nauczającym i nauczanym. Szczególne słowa zachęty i otuchy skierowała do uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Następnie pani dyrektor przedstawiła wychowawców klas, z którymi uczniowie, po zakończeniu części oficjalnej przeszli do sal lekcyjnych. Wszystkim uczniom życzyła zapału w zdobywaniu wiedzy i dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce, a nauczycielom wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

GALERIA FOTOGRAFICZNA