W naszej szkole zapanowała wielka radość! W dniu 26 września 2019r. otwarto nowe, tak długo wyczekiwane przez wszystkich uczniów, wielofunkcyjne boisko i parking.

Stało się to możliwe dzięki staraniom naszej pani dyrektor Jadwigi Rusin, radnego Marcina Ożoga, sołtysa Ireneusza Kowalczyka, a także życzliwości władz gminy z panem burmistrzem Augustynem Omantym na czele. Uroczystego poświęcenia nowych obiektów dokonali ks. proboszcz Stanisław Dolasiński oraz ojciec przeor Damian Wasylewicz. Symboliczny klucz do użytkowania obiektu, wraz z życzeniami sukcesów sportowych, przekazała pani dyrektor na ręce reprezentantów naszych uczniów.

   W imieniu całej społeczności szkolnej dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli starań, by nasi uczniowie mogli rozwijać swoje talenty sportowe oraz zadbali o ich bezpieczeństwo.

Galeria fotograficzna