1 września 2019r.  minęła 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji uczniowie jednej  z młodszych klas, klasy IV, przygotowali apel poświęcony temu najtragiczniejszemu wydarzeniu XX wieku.

Przypomnieli, że wtedy właśnie rozpoczął się trwający wiele lat okres okupacji niemieckiej i radzieckiej, że każda wojna jest dramatem drugiego człowieka. Jest to nie tylko bolesne  doświadczenie minionych pokoleń, ale i przestroga dla przyszłych. Na koniec cała szkoła uczciła pamięć poległych żołnierzy minutą ciszy.

Galeria zdjęć