W związku z udziałem  naszej szkoły w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11 do wglądu broszura MON

"Szanuj_kochaj_chroń"