Informacje dotyczące  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  na rok  szkolny  2021/2022,  do przedszkoli  i  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz  do klas pierwszych szkół  podstawowych,

prowadzonych przez  Gminę Kalwaria Zebrzydowska  znajdują się na  stronie internetowej Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Link do w/w strony internetowej:  http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11091:rekrutacja-w-roku-szkolnym-20212022&catid=3:ogloszenia&Itemid=150