Lockdown i zdalne nauczanie to więcej niż stres - prowadzi do WYCZERPANIA PSYCHICZNEGO - w efekcie wywołuje kryzys psychiczny i często DEPRESJĘ.

50 % uczniów skarży się na gorsze samopoczucie, smutek, skłonność do płaczu, brak energii, rozregulowany rytm dobowy.
Następuje pogorszenie relacji z rówieśnikami i rodzicami.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży ( całodobowy): 116 111

https://forumprzeciwdepresji.pl/nastoletnia-depresja