Dzieci i młodzież zapraszamy do wiosennego konkursu plastycznego.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu palmy wielkanocnej,

ale uwaga, w tym konkursie wysokość palmy nie jest najważniejsza.

Prace konkursowe mają mieć formę przestrzenną oraz koniecznie muszą być wykonane samodzielnie, techniką dowolną.