Uprzejmie  informuję, że termin składania prac na  konkurs z języka niemieckiego:”Toleranz und Freundschaft” został wydłużony do 5.03.2021.

Wszystkich zainteresowanychproszę o dokładne opisanie pracy i  dołączenie pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych uczestnika (wzór poniżej).

Więcej szczegółów dotyczących konkursu można znaleźć w regulaminie wysłanym do szkół w grudniu 2020r.

Zgoda rodziców

Pozdrawiam

organizator konkursu

Edyta Błażowska