Mianem Żołnierzy Wyklętych określani są bohaterowie, „którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych  społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. 

Uprzejmie  informuję, że termin składania prac na  konkurs z języka niemieckiego:”Toleranz und Freundschaft” został wydłużony do 5.03.2021.

Dzieci i młodzież zapraszamy do wiosennego konkursu plastycznego.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu palmy wielkanocnej,

Lockdown i zdalne nauczanie to więcej niż stres - prowadzi do WYCZERPANIA PSYCHICZNEGO - w efekcie wywołuje kryzys psychiczny i często DEPRESJĘ.