Przejdź do treści
szkola
konopnicka
dzieci
Przejdź do stopki

Kalendarz roku 21/22

Treść

Termin

Zadanie

Odpowiedzialny

Uwagi

1 września 2021

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

p . Dyrektor,

p. M. Pawlica kl. V

 

14 września 2021

Rocznica agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę. Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Kl. IV

p. J. Wyka

 

16 września 2021

Zebranie Rady Pedagogicznej,  Klasowe zebrania                z rodzicami. Wybory Rady Rodziców

wychowawcy klas

Dyrektor

 

14 października 2021

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Ślubowanie klasy I SP

Kl. I

p. M. Jarguz

 

15 października 2021

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

 

19 października 2021

Wspomnienie Wielkiego Polaka Jana Pawła II

p. K. Sobas

 

1 listopada 2021

Wszystkich Świętych

 

 

 

10 listopada 2021

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

Kl. VII

p. T. Kamińska

 

11 listopada 2021

Narodowe Święto Niepodległości

 

 

12 listopada 2021

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

 

23 listopada 2021

Światowy Dzień Pluszowego Misia

p. J. Moskała

p. W. Stecyk

 

25 listopada 2021

Zebranie z rodzicami. Zebranie Rady Pedagogicznej.

Wychowawcy klas

Dyrektor

 

…  listopada 2021

Dzień Profilaktyki

Zespół profilaktyczny

J. Gasińska

Ogłosi pedagog

30 listopada 2021*

Andrzejki szkolne

Samorząd szkolny

Opiekunowie

DISCO

7 grudnia 2021

Mikołajki szkolne

Wychowawcy klas

 

 

Do 15 grudnia 2021

Informacja do Rodziców o przewidywanych niedostatecznych ocenach  śródrocznych

Wychowawcy

 

22 grudnia 2021

Wigilia szkolna

Wychowawcy

Nauczyciele języków obcych

 

23 grudnia 2021 – 31 grudnia 2021

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

6 stycznia 2022

Trzech Króli

 

 

13 stycznia 2022

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej, zebranie z Rodzicami

Wychowawcy klas

Dyrektor

 

17 stycznia  2022 –         30 stycznia  2022

Ferie zimowe

 

 

9 lutego 2022*

Przedstawienie  dla DPS.

Kl. 0-III

Wychowawcy klas

 

 10 lutego 2022*

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci

i Dziadka

Kl. 0-III

Wychowawcy klas

 

15 lutego 2022*

Walentynki szkolne.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

 

1 marca 2022

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

p. M. Pawlica, kl. V

 

5 kwietnia 2022

Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

p. K. Sobas,

p. E. Piątek

 

12 kwietnia 2022

Rocznica zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej

KL.VI

p. K. Pacułt

 

14 kwietnia 2022 – 19 kwietnia 2022

Wiosenna przerwa Świąteczna

 

 

27 kwietnia 2022*

Dzień Ziemi

p. E. Błażowska

 

28 kwietnia 2022

Zebranie z rodzicami. Zebranie Rady Pedagogicznej.

Wychowawcy klas

Dyrektor

 

29 kwietnia 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

 

2 maja 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

 

3 maja 2022

Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 

4 maja 2022

Uroczystości szkolne związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Kl. VIII

J. Moskała

 

Do 24 maja 2022

Informacja  do rodziców o proponowanych ocenach niedostatecznych

Wychowawcy klas

 

24 - 26 maja 2022

 

Egzamin ósmoklasisty

 

Zespoły nadzorujące

 

1 czerwca 2022*

Szkolne uroczystości związane z Dniem Dziecka – Dzień Sportu IV - VIII

Dzień Sportu I - III

wychowawcy klas

p. K. Pacułt

p. U. Zajda

 

16  czerwca 2022

Boże Ciało

 

 

17 czerwca 2022

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

 

…  czerwca 2022*

Festyn Rodzinny

Rada Rodziców,  nauczyciele

 

do 14 czerwca 2022

Informacja do Rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych

Wychowawcy klas

 

22 czerwca 2022

Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

Dyrektor

 

22 czerwca 2022

„Jak nie czytam, jak czytam”

p. J. Moskała

p. W. Stecyk

 

23 czerwca 2022

Uroczyste pożegnanie klasy VIII

KL. VII

p. T. Kamińska

 

24 czerwca 2022

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Kl. VIII

p. J. Moskała

 

1 września 2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Kl. V

p. J. Wyka

 

 

*Organizacja uroczystości/imprez uzależniona od aktualnej sytuacji  epidemiologicznej.

 

 

32744