Przejdź do treści
szkola
konopnicka
dzieci
Przejdź do stopki

Plan dnia

Treść

7.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze i organizacyjne.
Konsultacje indywidualne z rodzicami.

8.00 - 8.45

Zabawy spontaniczne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy, gry, ćwiczenia.

8.45 – 9.00

Przygotowanie do śniadania.Czynności higieniczne i samoobsługowe.

9.00 - 9.30

Śniadanie.Poznanie zasad kulturalnego spożywania posiłków,oraz wartości zdrowego odżywiania.

9.30 - 11.30

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych.Organizowanie także w miarę możliwości zajęć na świeżym powietrzu. Przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.Zabawy organizowane i spontaniczne.

11.30 - 11.45

Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

11.45 – 12.45

Obiad. Kulturalne zachowanie podczas spożywania posiłków.

12.45 - 13.00

Czynności higieniczne.

13.00 -14.45

Poobiedni odpoczynek przy muzyce uspokajającej i wyciszającej. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym.

14.45 - 16.00

Zajęcia popołudniowe. Indywidualna praca z dziećmi. Zabawy organizowane przy niewielkim udziale nauczyciela lub spontaniczne.

118633