Przejdź do treści
szkola
konopnicka
dzieci
Przejdź do stopki

Stołówka szkolna

Treść

Informacja dot. opłat za wyżywienie w Szkole podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach

 

Od dnia 1 września 2023 roku opłaty za dodatkowe godziny przedszkolne oraz za wyżywienie będą dokonywane przez rodziców/prawnych opiekunów

tylko w formie elektronicznej.

Dane do przelewu:

Odbiorca: OASS w Kalwarii Zebrzydowskiej

Nr konta: 31 8119 0001 0000 1515 2000 0340

 

Na przelewie w tytule należy wpisać:

Nazwisko i imię dziecka (w przypadku rodzeństwa proszę wymienić wszystkie imiona dzieci), wyżywienie ……………… zł (po kolei każde dziecko), pobyt ……………….zł (za każde dziecko).

W przypadku rodzeństwa ważnym jest, aby wypisać imiona wszystkich dzieci. Jest to potrzebne  do prawidłowego rozliczania Państwa należności.

Aby niknąć niepotrzebnych komplikacji w rozliczeniach, prosimy o wpłacanie dokładnie tych kwot, które będą podane w wiadomości na e-dzienniku (bez zaokrąglenia, czy samodzielnego dokonywania obliczeń, co do grosza, z odpowiednim opisem w tytule i we wskazanym terminie.

Opłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza godz.8:00-13:00 w oddziałach przedszkolnych wnoszą rodzice/prawni opiekunowie w terminie do 15 dnia następnego miesiąca w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym.

Opłaty za wyżywienie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie w terminie do 15 dnia następnego miesiąca.

Informacja o wysokość opłaty za wyżywienie oraz za godziny przedszkolne zostanie przekazana przez intendenta szkoły  do 10 -  dnia każdego miesiąca wiadomością na e-dziennik.

Rodzice mają obowiązek zgłaszania nieobecności dziecka osobiście lub telefonicznie.

8. W przypadku nieobecności dziecka lub ucznia w szkole podstawowej nie pobiera się opłaty za korzystanie z wyżywienia pod warunkiem zgłoszenia tego faktu najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka
do godz.: 8:00.

9.  W przypadku niezgłoszenia jednodniowej nieobecności dziecka lub ucznia rodzic ma możliwość odebrania posiłku  w stołówce szkolnej.

Pliki do pobrania

112085