Zajęcia rozwijające

         Dynamika przemian naukowo- technicznych i społeczno – kulturowych spowodowała, że ludzi zdolnych, inteligentnych i zaangażowanych jest coraz więcej. Dzieje się to dzięki dodatkowej pracy młodzieży zainteresowanej poszerzaniem swojej wiedzy i rozwijaniem zdolności jaka w nich się ukrywa. Praca z uczniem zdolnym zawsze była ważna w pracy szkoły i nauczyciela.

         W każdym zespole uczniów znajdą się uczniowie uzdolnieni. Uczniów takich należy otoczyć opieką. Wymaga to nowych skutecznych rozwiązań w indywidualizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej, kształceniu i rozwijaniu zainteresowań uczniów, wdrażaniu ich do samodzielnej pracy. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest prowadzenie w szkole zajęć rozwijających.