Zajęcia rozwijające

         Dynamika przemian naukowo- technicznych i społeczno – kulturowych spowodowała, że ludzi zdolnych, inteligentnych i zaangażowanych jest coraz więcej. Dzieje się to dzięki dodatkowej pracy młodzieży zainteresowanej poszerzaniem swojej wiedzy i rozwijaniem zdolności jaka w nich się ukrywa. Praca z uczniem zdolnym zawsze była ważna w pracy szkoły i nauczyciela.

         W każdym zespole uczniów znajdą się uczniowie uzdolnieni. Uczniów takich należy otoczyć opieką. Wymaga to nowych skutecznych rozwiązań w indywidualizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej, kształceniu i rozwijaniu zainteresowań uczniów, wdrażaniu ich do samodzielnej pracy. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest prowadzenie w szkole zajęć rozwijających. 

 

 Przedmiot  Klasa  Dzień - godzina  Nauczyciel
język polski klasa IV poniedziałek 8.00 - 8.45 mgr Wioletta Stecyk
język polski klasa VIII czwartek 8.00 - 8.45 mgr Wioletta Stecyk
 matematyka  klasa I poniedziałek 8.00 - 8.45 mgr Urszula Zajda
 matematyka  klasa II środa 11.50 - 12.35 mgr Wioletta Sikora - Pasternak
 matematyka  klasa III poniedziałek 11.50 - 12.35 mgr Małgorzata Jarguz
 matematyka  klasa VI poniedziałek 8.00 - 8.45 mgr Teresa Kamińska
 matematyka  klasa VII czwartek 8.00 - 8.45 p. Dorota Łyczak
 matematyka  klasa VIII piątek 8.00 - 8.45 mgr Teresa Kamińska
 język angielski  klasa III środa 11.50 - 12.35 mgr Justyna Wyka
biologia klasa V poniedziałek 8.00 - 8.55 mgr Edyta Błażowska